• En virtut del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Julio, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem:
  COMPUSOFT ENGINYERIA S.L., amb domicili a C/BISBE COMES, 38, CIF: B07799216 és titular de la pàgina www.compusoft.es. Per a qualsevol consulta relacionada amb els serveis pot posar-se en contacte amb COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. en el domicili anteriorment indicat.
  COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties, per complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris (RGPD) en els termes que trobarà a l’apartat “política de privacidad” d’aquesta web.
 • Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.compusoft.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de COMPUSOFT Enginyeria S.L.a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
 • Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc www.compusoft.es (d’ara endavant La Web) que COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. posa gratuïtament a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.
 • S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la Web només i exclusivament si concorren les següents condicions:
  • Que sigui compatible amb les fins de la Web.
  • Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
  • Que cap dels continguts relacionats en la Web siguin modificats de manera alguna.
  • Que cap gràfic, icona o imatge disponible en la Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de la resta d’imatges que ho acompanyen.
 • COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.
 • COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi actualitzada. COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes a aquelles labors tendents a resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.
 • Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
  • La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web.
  • Un mal funcionament del navegador.
  • De l’ús de versions no actualitzades del mateix.
 • COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts enllaçats en la Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
  En el cas que qualsevol usuari, client o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen béns o drets del propi usuari, d’un client o d’un tercer susceptibles d’indemnització, i, en particular, consisteixin en:

  • Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal espanyola.
  • Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
  • Activitats o continguts que posin el perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i la protecció de la salut i la infància. Haurà de notificar-ho a COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. a la direcció de correu electrònic info@compusoft.es.
 • La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial de COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
 • Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibit els «links profunds», el «framing» i qualsevol altre aprofitament dels continguts de la Web, a favor de tercers no autoritzats.
 • COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés, o ús de la Web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, COMPUSOFT ENGINYERIA S.L. i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Ciutadella de Menorca (España).