OBJECTIUS

Ofereix una solució que permeti tenir digitalitzat el flux d‟emissió de les factures de l’empresa.

Funcionalitats i serveis que ha d’oferir la solució

 • Factures en format estructurat: possibilitat d’emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar-ne el tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: possibilitat d’emetre un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: capacitat d’enviar factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: possibilitat de crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució implantada per l’agent digitalitzador possibilitarà enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la selecció de logotip.
 • Còpia de seguretat periòdiques: permetrà fer còpies de seguretat, amb possibilitat d’una periodicitat diària.
 • 1GB Emmagatzematge/Històric de factures: emmagatzematge de, almenys, 1GB per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: heu de disposar d’un sistema de control del venciment de les factures.
 • Compliment: haureu d’assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

PREU:

A partir de 1000€ + IVA

IMPORT MÀXIM DE L’AJUDA:

0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)
3 < 9 empleats: 1.000€ (fins a 3 usuaris)
10 < 50 empleats: 1.000€ (fins a 3 usuaris)

Factura electrònica

TORNAR