OBJECTIUS

Gestió de clients per emmagatzemar i consultar les seves dades, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.

Funcionalitats i serveis que ha d’oferir la solució

  • Gestió de clients: possibilitat d’emmagatzemar i consultar les dades de cada client, des de la seva alta com a oportunitat de negoci, i simular la compra de productes o la contractació de serveis.
  • Gestió de clients potencials (Leads): permetrà donar d’alta nous Leads de forma manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads permetran la gestió comercial amb l’objectiu de convertir-les en clients. Addicionalment, es podran parametritzar regles de negoci per a l’assignació de Leads segons diferents criteris.
  • Gestió d’oportunitats: permetrà gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l’enviament al client potencial o Llegiu d’ofertes i pressupostos. A més, es podrà comprovar l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).
  • Accions o tasques comercials: l’eina implantada per l’agent digitalitzador permetrà crear accions i tasques comercials, tant manualment com automàticament.
  • Reporting, planificació i seguiment comercial: permetrà fer seguiment mitjançant indicadors (KPI’s), llistat d’oportunitats i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció de les necessitats del client. Permetrà també generar informes per al seguiment i monitorització de l’activitat comercial, contemplant ràtios d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (com a productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals, perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, almenys, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
  • Alertes: s’hauran de visualitzar Alertes de Clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc.).
  • Gestió documental: la solució inclourà un programari per a la gestió centralitzada de la documentació capaç d’inserir i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial com els proporcionats pels mateixos clients.
  • Disseny Responsive: interfície funcional en tota mena de dispositius.
  • Integració amb diverses plataformes: disposarà d’API o Web Services per a la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.

PREU:

A partir de 1.500€ + IVA

IMPORT MÀXIM DE L’AJUDA:

0 < 3 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
3 < 9 empleats: 2.000€ (inclou 1 usuari)
10 < 50 empleats: 4.000€ (inclou 3 usuaris)

Gestió de clients

TORNAR