OBJECTIUS

El principal objectiu daquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci, relacionats amb els aspectes operatius o productius.

Funcionalitats i serveis que ha d’oferir la solució

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: Processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, trameses, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
  • Logística: gestió de flotes i rutes, entre d’altres.
 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
 • Actualitzable: permet accedir a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si l’empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
 • Compliment: ha dassegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

PREU:

A partir de 1000€ + IVA

IMPORT MÀXIM DE L’AJUDA:

0 < 3 empleats: 500€ (fins a 1 usuari)
3 < 9 empleats: 2.000€ (fins a 3 usuaris)
10 < 50 empleats: 6.000€ (fins a 10 usuaris)

Gestió de processos

TORNAR