• Lloc Web i presència a internet

  OBJECTIUS El principal objectiu d'aquesta categoria és oferir una pàgina web per donar al client visibilitat a internet. [...]

 • Comerç Electrònic

  OBJECTIUS Crear una pàgina web de compravenda de productes i/o serveis que utilitzi mitjans digitals per al seu [...]

 • Gestió de clients

  OBJECTIUS Gestió de clients per emmagatzemar i consultar les seves dades, des de la seva alta com a [...]

 • Business Intelligence i Analítica

  OBJECTIUS L'objectiu d'aquesta categoria és possibilitar l'explotació de les dades de l'empresa per a la millora del procés [...]

 • Gestió de processos

  OBJECTIUS El principal objectiu daquesta categoria és digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci, relacionats amb els aspectes operatius [...]

 • Factura electrònica

  OBJECTIUS Ofereix una solució que permeti tenir digitalitzat el flux d‟emissió de les factures de l'empresa. [...]

 • Serveis i eines d’Oficina Virtual

  OBJECTIUS L'objectiu principal d'aquesta categoria és implantar a l'empresa solucions interactives i funcionals que permetin la col·laboració més [...]

 • Ciberseguretat

  OBJECTIUS Lobjectiu daquesta solució és proporcionar seguretat bàsica i avançada per als dispositius dels empleats de lempresa. [...]

KIT
DIGITAL